I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Namsos kommunestyre i møte den 20.06.19 vedtatt denne reguleringsplan datert 02.10.17, sist revidert 13.05.19. med bestemmelser av samme dato, sist revidert 25.05.19. og endret jf. kommunestyrets vedtak.

 

Melding om vedtak

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Utbyggingsavtale

Alle merknader