Forslag til endring av privat reguleringsplan «Solsiden boligområde B3, Vestre Havn» datert 04.05.18 sist revidert 19.02.19 og forslag til reguleringsbestemmelser av samme dato sist revidert 17.09.18, legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.10-11.11 2019.

Lenke til dokumenter finner du her; 

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Geoteknisk rapport 1

Geoteknisk rapport 2

Støyberegning

Utbyggingsavtale

Solstudie sommersolverv 

Kombinert utsikt/solstudie

Alternativ

Dokumenete kan også hentes på kommunens servicetorg.

Du kan si din mening eller sende inn innspill via kontaktskjemaet nederst på denne siden eller send en epost til;  postmottak@namsos.kommune.no.

Lovverk:
Plan og bygningsloven § 12-10 og 12.11.