1. gangsbehandling Reguleringsendring- "Solsiden B3, Vestre Havn"

Nå kan du si din mening!
Forslag til endring av privat reguleringsplan «Solsiden boligområde B3, Vestre Havn»

Frist for å sende inn innspill er 11.11 2019.

Forslag til endring av privat reguleringsplan «Solsiden boligområde B3, Vestre Havn» datert 04.05.18 sist revidert 19.02.19 og forslag til reguleringsbestemmelser av samme dato sist revidert 17.09.18, legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.10-11.11 2019.

Lenke til dokumenter finner du her; 

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Geoteknisk rapport 1

Geoteknisk rapport 2

Støyberegning

Utbyggingsavtale

Solstudie sommersolverv 

Kombinert utsikt/solstudie

Alternativ

Dokumenete kan også hentes på kommunens servicetorg.

Du kan si din mening eller sende inn innspill via kontaktskjemaet nederst på denne siden eller send en epost til;  postmottak@namsos.kommune.no.

Lovverk:
Plan og bygningsloven § 12-10 og 12.11. 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Utsikt_Bergstien
Tips en venn Skriv ut