I forbindelse med kommunestyrets middag ble ansatte som har arbeidet i Namsos kommune i 30 og 40 år hedret for sin innsats!

Fra venstre: Randi Bratland Vikan, Marit Knobloch, Heidi Monica Bukten Aune, Mette Bolkan, Marit Grøtan, Morten Sommer, ordfører Arnhild Holstad, Kjersti Hovd, Kjetil Osen, Inger Bakke, Gjertrud Nordal, personalsjef Anne Kristin Melgård.

Harrieth Haukø, Lorents Blomseth, Mette Elverum, Heidi Ledang Gifstad, Mette Hoddø og Liv Søberg var ikke tilstede da bildet ble tatt.