Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk
Telefon: 74 28 00 00
Besøksadresse: Servicebygget, Ranemsletta
Postadresse: Postboks 73/74, 7864 Overhalla
E-post: postmottak@overhalla.kommune.no

Generelt om tjenesten

Målgruppe

Lover og forskrifter

Saksbehandling

Andre opplysninger

DebugView   v2