Skatteattest (Attest for skatt og merverdiavgift)

Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Skatteoppkreveren
Telefon: 941 78 000
E-post: skatteoppkreveren@midtre-namdal.no

Kontaktperson:
Mona Reppen Ellerås
E-post: mona-r.elleras@midtre-namdal.no

Besøksadresse: Carl Gulbransons gate 7, 5.etg.
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Sentralbord: 74 21 71 00

 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Trenger du å dokumentere at du eller virksomheten din har betalt skatt og merverdiavgift, kan du be om få en skatteattest. Skatteattesten viser om du er à jour med innbetalinger til skattemyndighetene eller hva du ev. skylder (inkludert renter).

Du må legge fram en skatteattest for å dokumentere at du eller virksomheten din ikke skylder skatt eller merverdiavgift, for eksempel ved:

  • anbud eller tilbud på varer og tjenester til offentlig sektor (også private oppdragsgivere kan be om skatteattest fra sine leverandører)
  • søknad om salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling
  • søknad om løyve for å drive person- og godstransport
  • søknad om løyve for å drive spesialisthelsetjeneste

Når du skal legge fram skatteattesten, kan den ikke være eldre enn seks måneder.

Målgruppe

Du kan bestille attest for:

Lover og forskrifter

Veiledning

Skatteattest fås ved henvendelse til skatteoppkreveren i kommunen. Oppgi gjerne organisasjons- eller personnummer.

Saksbehandling

Saksbehandling

Attesten blir sendt som et PDF-dokument til din meldingsboks i Altinn samme dag. Dette gjelder selv om du har reservert deg mot kommunikasjon med det offentlige på nett.

Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

Andre opplysninger

Andre opplysninger

Tjenesten er gratis.

Relaterte emneord

næringsskatt, skattebetaling, skatt, skatterestanse, skattetrekk, forskuddsskatt, forskuddstrekk, utleggstrekk, restskatt, A-melding, arbeidsgiveravgift, ansvarskrav, inntekt, næring, merverdiavgift, moms, mva, virksomhet, firma, bedrift, selskap, enkeltmannsforetak, enkeltmannforetak, enkeltpersonforetak, enkeltpersonsforetak, foretak, organisasjon, leverandør, oppdragsgiver, bevilling, bevillingssøker, bevillingssøknad, løyve, løyvesøker, løyvesøknad, tillatelse, Altinn, attest, dokumentasjon, bevis, økonomi, regnskap
DebugView   v2