Til høring

Offentlig ettersyn - privat forslag til reguleringsplan "Øvre byåsen" i Namsos kommune

Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 20.09.17 å legge forslag til reguleringsplan for "Øvre byåsen" datert 16.01.17 rev. 09.08.17 med bestemmelser av samme dato ut til offentlig ettersyn i perioden 27.09.17 - 08.11.17.

Frist for å komme med uttalelse er den 08.11.17.

Oversiktskart byåsen

Høring om lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Namsos kommune ønsker innbyggernes synspunkter på ny lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt. Forskriften legges ut til åpen høring.

Ref. 17/6156 bes oppgitt ved henvendelse.
Brannstasjon

Høring - søknad om arealutvidelse etter akvakulturloven - Barøya og Saltkjelvika i Namsos og Fosnes Kommuner

Salmar Farming as søker om arealutvidelse av matfiskanlegg for oppdrett av laks og ørret ved Barøya og Saltkjelvika øst på Otterøya i Namsos og Fosnes Kommuner.  Kommunene har tidligere gitt nødvendig dispensasjoner etter plan- og bygningsloven. 

Vår ref. 2016/9899-2 bes oppgitt ved henvendelse.

 

Kart Barøya, Saltkjelvika

Namsenskjell AS - Søknad om tillatelse til arealendring på lokaliteten 13582 Hestvika ved Hoddøya i Namsos kommune - høring

Namsenskjell as, søker om endret areal av skjellanlegg i Hestvika på Hoddøya i Namsos Kommune:

  • Konsesjonstype: blåskjell
  • Anlegg: bøyestrekkanlegg
Uten navn-1