Til høring

Revisjon av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2021

Namsos kommune skal i tråd med Plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 20-5 gjennomføre revisjon av Kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal inneholde kommunens målsetninger for satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
namsoshallenute

Høring/offentlig ettersyn, - Reguleringsplan Norske Skog - Østre bydel, område FK/1

Forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 05.12.2016 til 16.1.2016
Bilde av reguleringskart

Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017

Formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 legges med dette ut til alminnelig ettersyn, jf. kommuneloven § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3.

Innstillinga ligger ute i perioden 23.11.16 – 07.12.16.

Protokoll fra Formannskapet
Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017

 

 

 

Flyfoto, Namsos sentrum