Siste skoledag før ferien, grunnskolene

Tid: torsdag 20. juni
Skoleruta