Våre aktiviteter er trim, stavgang-gruppe, turer, avislesing, kryssord, bingo, baking, sang, spill, formingsaktiviteter, musikk, spill, sosiale aktiviteter mm. Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet ved å sikre at brukerens behov for fysisk, psykisk og sosial stimulering blir ivaretatt.

Du finner oss ved: Namsos helsehus, Namsos bo- og velferdssenter, Vestre havn bo- og velferdssenter, Bangsund bo- og velferdssenter og Seniorhuset (pensjonistsenteret).

Koordinator: Kristine Berg, telefon: 959 88 149