Legatet er ment for evnerik ungdom fra Namsos til utdannelse i bildende kunst ved Statens Kunstakademi eller likeverdig norsk eller utenlandsk institusjon.

Personlig søknad stiles til legatet og skal inneholde:

  • Utgiftene ved skolegang
  • Kontonummer
  • Vedlagt vitnemål for skole

Søknaden sendes til Namsos kommune, Servicetorget, Postboks 333, 7801 Namsos

Søknadsfrist 14.09.2012