Vedtatt reguleringsplan "Vestre havn, Strandvegen 7"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 27.10.16 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Vestre havn, Strandvegen 7" datert 02.03.16, med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 16.08.16 etter vedtak i PBT.

2016-11-08

Vedtatt reguleringsplan "Otterøy gravlund"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 25.08.16 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Otterøy gravlund" datert 12.11.15, sist revidert 02.06.16 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 02.06.16.

2016-09-06

Varsel om oppstart av planarbeid for "Del av Gammelsaga B/F1, Pinavegen 6"

Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området Pinavegen 6 i Namsos kommune. Planområdet (gnr 65 bnr 1789) er tidligere regulert til kombinertformål forretning/bolig med plannavn «Gammelsaga». Planen ble vedtatt i September 2002.

2016-07-13

Varsel om oppstart av planarbeid "Del av Østre byområde F2 og F4

l samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling§ 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for «Deler av Østre byområde, område F2 og F4 mv.» i Namsos kommune. Tiltaket er blitt vurdert opp mot forskriften om konsekvensutredning, men plan- og utredning i Namsos kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning.

Frist for innsending av innspill og merknader til planarbeidet: 19.08.2016

2016-07-13

Offentlig ettersyn - privat forslag til reguleringsplan "Vestre Havn, Strandvegen 7" i Namsos kommune

Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 18.05.16 å legge forslag til reguleringsplan for "Vestre Havn, Strandvegen 7" datert 02.03.16 med bestemmelser datert 02.03.16 ut til offentlig ettersyn i perioden 25.05.16 - 06.07.16.

Frist for å komme med uttalelse er den 06.07.16.

 
2016-05-20

Offentlig ettersyn - reguleringsplan "Del av Kjellmyrmoen" på Bangsund

Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 18.05.16 å legge forslag til reguleringsplan for "Del av Kjellmyrmoen" datert 25.04.16 med bestemmelser datert 25.04.16 ut til offentlig ettersyn i perioden 20.05.16 - 01.07.16.

Frist for å komme med uttalelse er den 01.07.16.

2016-05-18

Vedtatt reguleringsplan for "Gullvika steintak og deponi"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 28.04.16 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Gullvika steintak og deponi" datert 15.04.15 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 01.12.15.

2016-05-11

Vedtatt reguleringsplan for "Geilin"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 31.03.16 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Geilin" datert 23.04.15, sist revidert 29.09.15 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 29.09.15.

Dokumenter:

2016-04-04
Tips en venn Skriv ut