Kartutsnitt kystsoneplan i Namdalen

Kystsoneplan Namdal med flere

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn

Kystsoneplan for Namdalen vil omfatte store deler av trøndelagskysten, og vil gjelde for kommunene : Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Namsos, Fosnes, Namdalseid, Flatanger, Osen, Roan Åfjord og Bjugn. Planprogram vedtatt av fellesrådet for "Nye Namsos", legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Høringsfrist er 1. september

Du kan si din mening via elektronisk skjema på regionrådets hjemmeside.

Oversiktskart Vestre Havn

Vedtatt reguleringsplan "Vestre havn, Strandvegen 7"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 27.10.16 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Vestre havn, Strandvegen 7" datert 02.03.16, med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 16.08.16 etter vedtak i PBT.