Ansatte

Ansatte PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Tlf. ekspedisjon: 959 98 476

Leder: Trine Frydenlund, tlf. 918 28 522
trine.frydenlund@midtre-namdal.no
 

Telefonliste, ansatte

 
Tips en venn Skriv ut