Fra 23. juli vil to arkeologer fra Nord-Trøndelag fylkeskommune iverksette systematisk leting og registrering av fredet kulturminner i kommunen.

Arkeolog Ruth Øien ønsker å komme i  kontakt med folk som kan tipse om et kulturminne – enten det dreier seg om en gravhaug, eller om man er i besittelse av ei steinalderøks eller en spydspiss. 
Namsos kommune har sammen med Museet Midt IKS startet arbeidet med en lokal kulturminneplan og dette ses på som en del av dette arbeidet. 
 
Arkeolog Ruth Øien kan nås på tlf: 45 26 50 22.
 
For mer informasjon: Les artikkel i dagens NA.