Restanse mandag 15.01. - 75 uavleste vannmålere!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Restanse tirsdag 9.1. - 172 uavleste vannmålere!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunen ber om at de av dere som ikke har lest av vannmåler må gjøre det omgående! Vi etterlyser avlesning fra ca. 190 vannmålere (mandag 08.01). 

Vi forsøker å møtekomme dere som har mistet avlesningskortet ved å sende ut på nytt. Hvis dere allerede har lest av og mottatt bekreftelse på innlesningen, er det bare å se bort fra purrebrevet.

Målet vårt er at alle skal lese av måleren sin før tjenesten stenger. Vi skal unngå stipulert forbruk da det på sikt vil slå skjeft ut som bl.a. kan skape uheldige situasjoner, særlig ved eierskifte. 

Hvis det skulle dukke opp spørsmål og utfordring med avlesningen, ta kontakt med kommunen, 74217100.

Vi setter pris på deres velvilje!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVLESNINGSKORT FOR VANNMÅLER SENDES UT I UKE 51

Kommunen opplyser om at de som ikke har mottatt sms for vannmåleravlesning, vil motta avlesningskort i løpet av uke 51.

Svarfrist for å melde inn målerstanden er 3. januar 2018.

Vi oppfordrer dere å følge instruksjonen på kortet og melde inn via leseav.no

De som som ennå ikke har svart på mottatt sms vil også motta avlesningskort i samme tidsrom. Følg instruksjonen.
De som allerede har meldt inn målerstanden på sms kan se bort fra mottatt kort.