Aktuelt

Avvikling av feriefritidsordningen (FeFO) i Namsos kommune

Avvikles fra og med skoleåret 2016/2017

Fargeblyanter

Vedtak i Namsos kommunestyre - 10.12.2015

Kommunestyret vedtar at feriefritidsordningen (FeFO) i Namsos avvikles fra og med skoleåret 2016/2017.

På bakgrunn av avvikling av FeFO, foretas f.o.m. 01.08.16 nødvendige justeringer i vedtektene for skolefritidsordningen; §§ 4, 5,6 og 9.

§4 som omhandler bemanningstetthet, justeres til – første setning: Skolefritidstilbudet bemannes med en voksen pr. 18 barn, jf. tidligere vedtak i kommunestyret (KST- 101/14

 

Namsos kommunestyre forutsetter at tilbudet til personer med særskilt behov videreføres på samme nivå som tidligere. Eventuell ekstra kostnad i 2016 dekkes med å redusere perioden med overlapp i forbindelse med tilsetting av kultursjef.

Tips en venn Skriv ut