Statens vegvesen inviterer til møte om reguleringsplanforslag for ny veg gjennom Bangsundsvingene. Intensjonen med møtet er å gi informasjon om lokalisering og utforming av ny fylkesveg gjennom Bangsundsvingene (fra Jakobsvika til Langøra) og tilhørende kryss til Botnvegen. Reguleringsplan for Middagsskaret vil også presenteres under møtet. [12.11.2012]

Informasjonsmøtet holdes på Bangsund samfunnshus torsdag 15. november klokka 17:00 til 18:30.