Målgruppen

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner oppfordres til å søke om økonomisk støtte.

Søknadsfrist

  • Søknadsfrist for ordningen er 8. desember 2017.
  • Det søkes via Bufdirs søknadsportal for tilskudd, og man bruker samme innloggingsinformasjon som på Altinn.
  • Søknadsskjemaet er allerede åpent for søknader.

Søknadsskjema

Mer om ordningen og lenke til søknadsskjema 

Kontaktperson i Namsos kommune er
helse- og omsorgssjef Morten Sommer.
Tlf. 74 21 71 00
E-post: morten.sommer@namsos.kommune.no