A A A contrast contrast

Barnehage

I Namsos kommune er det 8 kommunale barnehager og 13 private barnehager.
tusenbein barnehage[2].jpg

På barnehageportalen vår finner du:

 • Søknadsskjema
 • Informasjon om de enkelte barnehagene
 • Endring/oppsigelse av plass
I venstre meny finner du lenker til mer informasjon.
Barn leker

Informasjon om hovedopptaket barnehageåret 2017/18

I dag sendes det ut tilbud til søkere som har søkt om å bytte barnehage. De som har søkt om bytte av barnehage og ikke får tilsendt tilbud nå, står videre på venteliste og får tilbud ved eventuell ledig plass. Alle andre søkere som får tilbud om ba...
2017-03-16
Illustrasjonsbilde, to barn

Husk søknadsfrist til hovedopptak barnehage 2017/2018!

Vi minner om at søknadsfristen til hovedopptaket er i morgen, onsdag 1. mars. Søknader som registreres etter fristen vil ikke bli behandlet før etter at hovedopptaket er ferdig. Mer Informasjon og lenke til søknadsskjema
2017-02-28
Barn leker

Søknad om barnehageplass

Hovedopptak til barnehager 2017/2018

Det er samordnet opptak til alle barnehager i Namsos kommune. Søkere fyller ut søknadsskjema på nett, med mulighet til å føre opp inntil tre alternativer for ønsket barnehage.
2017-02-07
Kulreramme2

Overgangsrutiner barnehage-skole

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning.
2017-02-17

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
10.04.2017
Påskeferie, grunnskolene
15.04.2017
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak
01.05.2017
Fridag
17.05.2017
fridag

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099