Fylkesmannen gjennomfører 25. april beredskapsøvelse med kommunen. Øvelsen vil pågå hele dagen. I tillegg til Kriseledelsen vil Servicetorget bli sterkt involvert. Vi ber derfor publikum om forståelse og tålmodighet dersom henvendelser til kommunen på øvelsesdagen ikke kan handteres umiddelbart.

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som har regien under øvelsen, stiller med egen øvelsesstab. Representanter fra politiet vil også delta.

 

Øvelsen den 25. er en såkalt “spilløvelse” som gjennomføres uten bruk av eksterne markører. All aktivitet knyttet til øvelsen vil begrense seg til samfunnshuset.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kommunens krisehandteringssystemer. Denne øvelsen er et element i arbeidet.

 

Ketil Sørvig

Ass. rådmann/beredskapskoordinator