Retningslinjer og priser for innkreving av gategrunnleie i Namsos kommune

Namsos kommune har som vegmyndighet og gjennom sin eiendoms- og disposisjonsrett til gategrunnen, utformet retningslinjer for bruk av offentlig gategrunn i tilknytning til tidsbegrenset bygge- og anleggsarbeid.
2015-06-23
Tips en venn Skriv ut