Bioøkonomi – Velkommen til seminar!

Det skapes nye produkter på grunnlag av ny utnyttelse av naturressurser og ny teknologi. Dette vil være en mulighet for å skape nye verdier for et aktivt og kunnskapssøkende landbruk, til nytte både for gårdbrukere, lokalsamfunn og verden.

20. september kl. 18:00 – 21:30.

Sted: Nord Universitet

Seminarleder: Hege Nordheim-Viken

 

Program:

18:00 Oppmøte, kaffe, posterutstilling
18:30 Åpning, Seminarleder Hege Nordheim-Viken
18:40 Landbruk i akselerasjonens tidsalder – utfordringer og muligheter i ny teknologi, ny politikk og nye markedstrender
Lars Hovdan Molden, stipendiat ved Handelshøyskolen, Nord Universitet

19:15Landbruk 21 - Et regionalt innovasjonsprogram for landbruket med tverrsektorielt perspektiv
Maria Luces, prosjektleder Landbruk 21

19:45 Kveldsmat med posterutstilling over enkelte tema


20:30 Ny produksjonsmetode for settepotet- Hydroponic produksjon
Ole Anders Viken, Overhalla klonavlssenter

20:50 Grovfôr for framtida
Ragnhild Borchsenius, grovforkoordinator Norsk Landbruksrådgiving

21:10 Grønn forskning – hvordan kan du som gårdbruker være med og påvirke jordbruksforskninga?
Kirsti Haave Myran, Grønn forskning Midt-Norge

21:30 Avslutning

 

Seminaret er gratis.

På grunn av servering må vi likevel ha påmelding til oddbjorn.riseth@mnsk.no innen mandag 18. september, slik at vi får satt fram tilstrekkelig med mat.

Velkommen!

Program - til utskrift

Plakat - til utskrift

 

Arrangør: Nord Universitet, Midtre-Namdal samkommune, Norsk Landbruksrådgivning

 

Tips en venn Skriv ut