Hvem kan gifte seg borgerlig i Namsos kommune?

 • Kommunen tilbyr borgelig vielse for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge.
 • Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vielse.

Før dere kan gifte dere

Før dere gifter dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

 • Det betyr at dere må sende inn en del papirer til dem.
 • Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.
 • Les mer hos skatteetaten.

Husk å søke om prøvingsattest

 • Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, sender folkeregisteret en prøvingsattest til dere.
 • Attesten er gyldig i fire måneder, og den må være gyldig på dagen når dere inngår ekteskapet. 
 • Dere er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.
 • Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
 • Dere må sende prøvingsattesten til kommunen i god tid før vielsen. Adresse: Namsos kommune, Postbok 333 Sentrum, 7801 Namsos. Den kan også leveres på Servicetorget, Namsos samfunnshus, Abel Meyers gt. 12, Namsos

Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien.

Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Hvordan foregår seremonien?

Kommunestyresalen i samfunnshuset er inntil videre valgt som seremonirom. I tillegg kan vi tilby rom på kulturhuset, hvis det ikke er andre arrangementer der på ønsket tidspunkt. Disse to lokalene er gratis.

Namsos kommune har den holdning at vi skal være åpen for flere selvvalgte løsninger, så brudefolket kan også velge å vies på et annet sted i kommunen. Eventuelle ønsker om andre alternativ skal drøftes og avklares med vigsleren.

Kostnader ved andre lokasjoner og/eller ønsker som pynting, kulturelle innslag mv. er brudefolkets ansvar.

Tekst til vielsen (vigselsformular)

Under seremonien blir formular for borgerlig vielse lest opp av vigsler.

Formular for borgerlig vielse - Tekst til utskrif

Formular for borgerlig vielse, engelsk - til utskrift

Kopi av gammel vigselsattest?

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?
For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du Skatteetaten.

Kjønnsnøytral ekteskapslov
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten.

Vigslere

Vigslere i Namsos kommune

Pris

Å gifte seg hos oss er gratis, men ønsker dere mer ut over selve vielsesritualet så som pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes og kostes av brudeparet selv

Bestille vielse

Hvis dere ønsker å gifte dere i regi Namsos kommune så fyller dere ut skjemaet nederst på denne siden eller sender en epost til Servicetorget.

 • Hvis dere sender epost må dere oppgi navn på brudeparet, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. 
 • Vi vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik dere ønsker.

E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Telefon: 74 21 71 00
Besøksadresse: Namsos samfunnshus, Abel Meyers gate 12, Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

 

Her kan du bestille borgerlig vielse: