Brukerkontoret


Brukerkontoret 2016.jpgAlle som bor eller oppholder seg i Namsos kommune, og som har behov for helse- og omsorgstjenester, kan henvende seg til Brukerkontoret.

Våre saksbehandlere har nå gjennomført videreutdanning i helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse ved NTNU. Økt kompetanse skal sikre innbyggerne våre riktige og nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Leder: Anneki Sørvig
Besøksadresse: Søren R. Thornæs veg 11,7801 Namsos
Telefon: 74 21 71 00
Åpningstid:Alle hverdager kl.10.00 - 14.30
E-post til postmottak

 

Brukerkontoret er et forvaltningskontor, og har ansvar for å fatte vedtak om følgende tjenester:

Brukerkontoret er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Hvordan søke på aktuelle tjenester?
Etter at Brukerkontoret har mottatt søknad på tjenester  blir søker kontaktet for oppfølging av søknaden. Hovedsakelig skjer dette ved et avtalt hjemmebesøk. Når søknaden er ferdigbehandlet, fattes skriftlig vedtak, som sendes søker. Saksbehandlingstid er inntil 3 uker.
 

Organisasjonskart for helse- og omsorg

 Kontaktinformasjon: Omsorgstjenester - Helsetjenester

Tips en venn Skriv ut
 • Familiens hus

  Tlf. 948 03 003
  E-post postmottak

  Besøksadresse:              

  Carl Gulbransons gt. 4
  7800 Namsos
  Åpningstider:  
  mand.- fred.10.00-14.00
  Ekspedisjon barnevern:
  Tlf. 476 65 270
  Ekspedisjon PPT:
  Tlf. 959 98 476