Namsos kommunestyre vedtok i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, i møte den 26.04.12 reguleringsplan for "Brutomta" datert 12.10.11 med bestemmelser av samme dato, sist revidert 09.01.12.

Annonse
Reguleringsplan datert 12.10.11
Reguleringsbestemmelser datert 12.10.11, sist revidert 09.01.12

Melding om vedtak datert 04.05.12