Byggesak, kart og oppmåling

 

Konstituert leder: Kjeld Erik Sandbakken
Besøksadresse: Carl Gulbransons gate 4
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 74 21 71 00
E-post: bko@namsos.kommune.no 
 

byggesak.JPG      kart og oppm..JPG      arealplan.JPG

 

Ansatte:
     
Breivik, Hanne Marthe Leder (permisjon)   904 19 985
Danielsen, Carl Oppmålingsingeniør   909 86 677
Frantzen, Britt Saksbehandler   917 96 252
Hagen, Stein Arve Saksbehandler   913 30 567
Lyng, Inger Saksbehandler   907 83 728
Ståle Busch Saksbehandler   958 58 202
Bjørnar H. Sævik Oppmålingsingeniør   917 33 949
Sandbakken, Kjeld Erik kst. leder   971 69 371
Vollan, Kari Sekretær   951 00 658
 

 

Ny e-postadresse til byggesaksavdelingen (8. januar 2016)

 Hvis du skal sende e-post til Byggesak, kart og oppmåling og ikke har en bestemt saksbehandler - bruk postboksadressen bko@namsos.kommune.no
 

Nye byggeregler fra 1. juli 2015

Temaside - Bygg uten å søke - informasjonsside fra Direktoratet for byggkvalitet
Her finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad


Regjeringen har varslet at det skal bli enklere å bygge. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter har vært ute til høring, og 1. juli 2015 trer de nye reglene i kraft.

Endringene innebærer at man kan bygge en rekke tiltak selv uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Mer informasjon om endringene og hva som unntas fra søknadsplikt fra 1. juli finner du her: http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/forenklinger-i-byggesaksforskriften-fra-1.-juli/

Namsos kommune vil særlig gjøre oppmerksom på følgende:

  • Husk å sjekke gjeldende regler for din eiendom. Planformål og bestemmelser kan sette begrensninger for hva som kan oppføres. Det kan være regulerte byggegrenser, bestemmelser om utnyttelsesgrad osv. som det er viktig å være oppmerksom på. Gjeldende planer kan du få ved henvendelse til Byggesak, kart og oppmåling i Carl Gulbransons gate 4.
  • Vær oppmerksom på at de fleste tiltakene fremdeles vil være søknadspliktige når det gjelder hytteeiendommer og innenfor 100 metersbelte i strandsonen, samt i bevaringsområder.

Selv om tiltak unntas søknadsplikt og det derfor heller ikke er krav om nabovarsling, anbefaler vi alltid å snakke med naboen før du oppfører tiltak som kan ha betydning for naboen.

NB:tilsyn_byggplass_artikkel.jpgNår det gjelder oppføring av frittliggende bygninger inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2, skal tiltakshaver informere kommunen om bygningens/tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Det må leveres tegning/kart, hvor det framgår plassering og lengde/bredde og høyde på tiltaket.

Tips en venn Skriv ut