Kontaktinformasjon

Styremedlemmer

Leder: Jannike Reymert, tlf. 975 90 696

Kasserer: Merete Røthe, tlf: 901 64 017

Sekretær: Hanne Flaat, tlf. 419 28 966

Styremedlem: Jan Klingen tlf. 901 57 554

Styremedlem:Kjersti Aakervik, tlf. 478 28 430

Hva har vi gjort i 2016?

 • Fullført plankesti i sørenden og nordenden av Havikvatnet der stien går over et svaberg som skråner ned i vatnet.
 • Aktiv Facebookside med 988 venner. Den brukes til informasjonsutsendelse.
 • Driftet GPS-apparat som er festet til tråkkemaskin og sender info til Skisporet.no.
 • Informasjon om oss på Namsos Kommunes hjemmeside på Internett, skriftlig informasjon om oss på Setertun (O-klubbens hytte i bymarka) og fått noen presseoppslag i NA om hva vi driver med.
 • Trimkasser ved Havikvatnet og bak Skardfjellet har hatt mange besøk.
 • I boka på Svartfjellet har det i år blitt registrert ca 22.000 underskrifter
 • Pga snømangel ble skirennet i februar avlyst .
 • Bymarkas dag ble arrangert på Setertun 19. oktober. Her ble Bymarkas Venner ble presentert på plakater. Styret i Bymarkas Venner sto for servering til turgåerne.
 • Meget godt samarbeid med avdeling for Bydrift i Namsos Kommune. Blant sakene som har vært tema: Bygging av tråkkemaskingarasje, forhold rundt kjøring av tråkkemaskina og oppgradering av lysløypa, organisert tråkkemaskinkjøring
 • Sammen med Namsos O-klubb og Spillum IL arrangert Toppturdag 11.6. 2016 på Spillum
 • Bymarkas Venner er fortsatt registrert i Grasrotandelen.
 • Fullført grusing av stien til Svartfjellet fra Klompenbanen, samt lagt ut en del grus ned mot Havikvatnet  og jobbet med å skaffe midler til finansiering av stien videre til Havikvatnet
 • Satt ut 110 nye skilt og 38 nye karttavler i Bymarka.
 • Vi har merket stinettet øst for Havikvatnet
 • Ryddet stien fra sørenden av Alhusvatnet til gapahuken øst for vatnet.
 • Beisa ny gapahuk ved Havikvatnet
 • Satt ut benk halvveis mellom parkeringplassen og Setertun. Dette var en testamentarisk gave etter Samuel Meidal.
 • Vi har beiset Damhuset ved Havikdammen

Planer for 2017 og fremtidsplaner

 • Fullføring av tråkkemaskingarasjen inkl beising
 • Fullføre grusing av sti fra Svartfjellet til Havikdammen.
 • Beise ferdig gapahuken
 • Se over lekestativer og sjekke dem.
 • Se over benker og beise dem
 • Sjekke livbøyer
 • Legge plankebruser på Skardfjellet
 • Sjekke merka stier:
 •        Øst forAlhusvatnet
 •        Skardfjellet
 •        Svartfjellet- Fossbrenna
 • Sette opp flere skilt og kart der vi ser behov
 • Merke sti Alhusvatnet rundt
 • Planlegge ting for barn langs Svartfjellstien
 • Rydde i Prestegårdsskogen  og ellers
 • Begynne planlegging av trassen ned Rørdalen og i Skardet. Kommunen må ha dette innen 1.9.17 hvis vi skal søke tippemidler i 2018
 • Bymarkas dag høst 17?
 • Rydde buskevekster ved Skardfjelltraseen
 • Legge mer grus i Skardfjelltraseen
 • Toppturer 2017

Hva gjør vi?

Bruer, stier og benker

I de siste år har vi restaurert de fleste stier og bruer i Bymarka.For å øke trivsel og bruk er det også satt ut benker og trimapparater. Vi har merket og skiltet endel stier og gruset stien opp til Svartfjellet så du kan gå tørrskodd fra Klompenbanen.

Trimkasser

Ved Havikvatnet og Skarfjellet er det satt opp trimkasser. Hvert år trekkes det ut en heldig vinner som får en spekeskinke. Det er firma B.Røthe som støtter oss med dette. Ved å ta hele runden rundt både Skarfjellet og lysløypa kan du selvsagt sikre deg to lodd i skinka.

Kulturminner i Bymarka

Høsten 2010 ga Bymarkas venner ut et hefte der du kan lese om alle kulturminnene vi vet om i Bymarka. Der finner du kart og forslag til 7 turer som dekker de fleste kulturminnene. Heftet får du kjøpt hos Torgersen for kr 75.-

Mål og visjon

Vårt mål er at alle namsosinger, stor og små skal ha glede av å bruke Bymarka på en måte som gir dem gode naturopplevelser kombinert med fysisk aktivitet som passer hver enkelt.

Medlemsskap

Meld deg inn og send oss din e-postadresse så kan vi sende deg medlemsnytt.

Medlemskap koster:

 • Enkeltmedlem kr 200.-
 • Familie kr 300.-
 • Bedrift kr 500.-

Beløpet settes på konto: 1503 10 12004.

Bli støttemedlem i Bymarkas Venner
Ved å tegne deg som støttemedlem i Bymarkas Venner bidrar du til at forholdene i Bymarka blir så gode som mulig for alle, både sommer og vinter. Alle som tegner seg som støttemedlem kan hente kart med turløyper på Førerkortsenteret ved Amfisenteret/Shell Østre.

Grasrotandelen

Tipper du?

Da vet du kanskje at du kan velge Bymarkas Venner som mottager for noen av dine tippekroner. Vårt grasrotnummer er: 89 48 61 932. Takk for at du støtter oss!