Informasjon om åpningstider i jula

Vanlig kontortid i kommunen:

I perioden 16.9. - 15.5.: mandag - fredag 08.00 - 15.45

I perioden 16.5. - 15.9.: mandag - fredag 08.00 - 15.00.

Sentralbord: 08.00-15.30


Tekniske tjenester

Byggesak, kart og oppmåling
Mandag-fredag kl 08.00 - 15.45 (15.00)

Havnekontoret
Mandag-fredag kl. 07.00 - 15.00


Helse og omsorg

Boligkontoret
Mandag-torsdag kl 10.00 til 14.00

Brukerkontoret
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Fysio- og ergoterapitjenesten
mandag-fredag kl. 08.00 - 15.30

Helsestasjonen
mandag-fredag 10.00-14.00

Namsos helsehus
mandag-fredag kl. 08.00 - 15.00


Kultur, idrett, fritid

Oasen, Namsos svømme- og miljøsenter

Namdalsmuseet

Namsos bibliotek


Oppvekst

Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Flyktningtjenesten
Mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00


Avfall og gjenvinning

Stormyra avfallsanlegg
Mandag kl. 08.30 - 18.00,
tir- fre kl. 08.30 - 15.00


NAV Namsos