Vesentlige spørsmål, Vannregion Trøndelag og Vesentlige spørsmål, Vannområde Namsen  ligger ute på høring, med høringsfrist 31.12.2012.

Alle deltagerkommunenes engasjement (politisk, faglig og økonomisk) ble vedtatt politisk i alle kommunene våren 2011, og Namsen vannområdeutvalg (VOU) ble konstituert desember 2011. Det har vært arbeid med utarbeidelsen av "Vesentlige spørsmål i vannområde Namsen" i løpet av våren 2012, med både faglige innspill og drøftinger i VOU.

Alle som ønsker det (interessegrupper, lag/foreninger, grunneiere, regionale etater osv.) er velkomne på åpent høringsmøte mandag 29. oktober kl 19.00 på Hotell vertshuset Grong. Det vil bli enkel servering.

Påmelding til Brit-Agnes Buvarp, sekretær for Namsen vannområde, innen 24. oktober.  

Mer informasjon som beskriver arbeidet med vannforskriften og prosessen:

Brosjyre - Med godt vannmiljø som felles mål