Mandag 29.oktober kl.19.00 på Hotell Vertshuset Grong inviteres det til åpent høringsmøte "Vesentlige vannspørsmål - Namsen vannområde".

Alle som ønsker det (interessegrupper, lag/foreninger, grunneiere, regionale etater osv.) er velkommen!

Det vil bli enkel servering.

Påmelding/tilbakemelding om deltakelse gis til Brit-Agnes Buvarp, tlf. 74 31 21 50
brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no

Dokumenter:
Høringsdokument
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Namsen vannområde
Med godt vannmiljø som felles mål
Vannet der vi bor
Vannforskriften - derfor skal din kommune engasjere seg!
Vannet renner der det vil - vannområder på tvers av kommune- og fylkesgrensene
Kommunene sitter med nøkkelen - kommunenes utfordringer og muligheter
Et løft for vannmiljøet - Hva innebærer helhetlig vannforvaltning?
Interesse for vann - Organisasjoner og lokale grupper som medspillere i vannforvaltningen
Hvilke hovedutfordringer har vi?

Se informasjon på egen Facebookside her.