Sentralbord

 • Julaften - stengt
 • 27. desember - åpent fra 10.00-14.00
 • 28. desember - åpent fra 10.00-14.00
 • Nyttårsaften - stengt

Sentralbord

 • Julaften - stengt
 • 27. desember - åpent fra 10.00-14.00
 • 28. desember - åpent fra 10.00-14.00
 • Nyttårsaften - stengt

Servicetorget, Namsos samfunnshus

 • Julaften - stengt
 • 27. desember - åpent fra 10.00-14.00
 • 28. desember - åpent fra 10.00-14.00
 • Nyttårsaften – stengt

Brukerkontoret

 • Julaften – åpent kl. 08.00-12.00
 • 27. desember - åpent fra 10.00-14.00
 • 28. desember - åpent fra 10.00-14.00
 • Nyttårsaften – åpent kl. 10.00-12.00

Tlf. ekspedisjon Brukerkontoret: 959 88 135

Namsos helsestasjon

 • Julaften – stengt, kontaktperson Hanne Lingen tlf. 992 69 598
 • 27. desember - åpent fra 10.00-14.00,
  Kontaktperson Tove Mette Hasfjord Aagård tlf. 908 11 988
 • 28. desember - åpent fra 10.00-14.00,
  Kontaktperson Marthe Sund tlf. 958 58 177
 • Nyttårsaften – stengt, kontaktperson Hanne Lingen tlf. 992 69 598

Fastlegekontorene i Namsos kommune 

Julaften og nyttårsaften - stengt
Trenger du ny resept på medisin eller et besøk hos din fastlege bør du gjøre dette i uke 51 hvis du har mulighet for det. Ta kontakt med legevakten ved Sykehuset Namsos hvis du trenger øyeblikkelig hjelp.

Kommunalteknikk og eiendom, Byggesak, kart og oppmåling

 • Administrasjonen (kontorer i CG7) har stengt 27.-28. desember og  jul- og nyttårsaften.
 • Brøytemannskap og vakt på vann- og avløp er på plss hele jula.

Beredskap vei, vann og avløp: Tlf. 74 21 71 00 (i kontortiden),  tlf. 74 22 60 40 (utenom kontortid)

Namsos folkebibliotek

 • 22. desember - stengt
 • Julaften - stengt
 • 27. desember - åpent fra 11.00-14.00
 • 28. desember - åpent fra 11.00-14.00
 • 29. desember - åpent fra 11.00-14.00
 • Nyttårsaften - stengt