Oppstart av reguleringsarbeid - Endring av plan Petter Øiens gt1.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Endring Petter Øiens gt1. Gnr 65 bnr 844 og 1427 i Namsos kommune.

Gjeldende reguleringsplan er Peter Øiensgt 1 – PlanID 1703227 (22.02.2014), og erstattes i sin helhet av planforslaget.

Området er i dag regulert boliger med tilhørende infrastruktur.

Det planlegges bla. regulert endringer på plassering av planlagt boligbebyggelse, parkerings-løsning, utenomhusarealer samt grad av utnytting.

Varsel om oppstart

 

Du kan si din mening ved å bruke det digitale skjemaet nederst på denne siden eller sende inn dine innspill til postmottak@namsos.kommune.no.

Frist for tilbakemeldinger er satt til 20.5.2019

Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Kart Petter Øiens gate, reguleringsarbeid
Tips en venn Skriv ut