Gjeldende reguleringsplan er Peter Øiensgt 1 – PlanID 1703227 (22.02.2014), og erstattes i sin helhet av planforslaget.

Området er i dag regulert boliger med tilhørende infrastruktur.

Det planlegges bla. regulert endringer på plassering av planlagt boligbebyggelse, parkerings-løsning, utenomhusarealer samt grad av utnytting.

Varsel om oppstart

 

Du kan si din mening ved å bruke det digitale skjemaet nederst på denne siden eller sende inn dine innspill til postmottak@namsos.kommune.no.

Frist for tilbakemeldinger er satt til 20.5.2019