Detaljregulering

Melding om vedtak: Reguleringsplan "Åkervika boligområde"

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Namsos kommunestyre i møte den 20.06.19 vedtatt denne reguleringsplan datert 02.10.17, sist revidert 13.05.19. med bestemmelser av samme dato, sist revidert 25.05.19. og endret jf. kommunestyrets vedtak.

 

Melding om vedtak

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Utbyggingsavtale

Alle merknader

 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

regplan i terreng
Tips en venn Skriv ut