Arbeiderpartiet:
Arnhild Holstad
Gina Holmen Berre
Grete Kristine Oksdøl Lervik
Bjørn Roald Helmersen
Baard Skoglund Kristiansen
Svein Storø
Frode Båtnes
Gunnar Hojem
Marte Christin Jensen
Venke Marie Heimdal
Siv Grav
Trine Pedersen Fagerhaug
Lene Bjørlykke Olufsen
Hans Jarle Stein
Renate Aglen Pedersen
Silje Leirbekk
Tove Helene Fossland
Frank Otto Grydeland

Fremskrittspartiet:
Marika Aakervik Pedersen
Svein Erik Bugge

Høyre:
Amund Lein
Lisa Therese Gamst Aglen
Joar Olav Grøtting
Iren Anita Halbostad

Kristelig Folkeparti:
Anette Liseter

Miljøpartiet De Grønne:
Marion Kristina Fust Sæternes

Rødt:
Hanne Lise Fahsing

Senterpartiet:
Steinar Lyngstad
Randi Dille
Trygve Jonny Sandvik
Peder Ingvaldsen
Bjørn Dag Derås
Nina Edel Damås
Ingri Merete Langaas Mausner
Sissel Stormo Holtan
Kristine Altin
Bjørnar Schei

SV - Sosialistisk Venstreparti:
Kjersti Tommelstad
Simon Sanka Jensen
Margreet Sloot

Venstre:
Geir Olav Knappe

 

Vararepresentanter:

Arbeiderpartiet:
Joar Kolbjørn Reppen
Cato Berg
Trine Kjøl Oksdøl
Egill Vatne
Thore Jørgen Gustavsen
Håvard Sæther
Nils Jørgen Jørgensen
Tom Cato Aune
Evelyn Grunnan
Terje Adde
Karin Elisabeth Sinnes
Kristine Anzjøn Brattgjerd
Siv-Lena Mjønes
Synnøve Broman
Bjørn Kristian Engen
Bernth-Erik Øien Fossli
Else Marit Nilsen
Anne Catalin Klingen
Jan Arve Homstad
Bjørn Slørdal
Berit Øie

Fremskrittspartiet:
Stein Tore Wolff
Brian Olsen
Jonas Hoddø
Chris Overgaard Sverkmo
Anita Volden

Høyre:
Nils Sigurd Klykken
Hege Bjørgum Skillingstad
Siw Bleikvassli
Sigurd Pettersen
Mathis Andreas Heibert
Jørund Sverre Sandnes
Geir Tore Buvarp

Kristelig Folkeparti:
Astrid Gustad Angelus
Per Olav Mork
Alfred Olav Fonn
Tone Laugen

Miljøpartiet De Grønne:
Eivind Wilhelm Skorstad
Ingvild Jostad
Kristin Sandberg Valderaune
Anna Rønning

Rødt:
Stian Haukø Skarstad
Silje Elden Helmersen
Marius Braateng Hojem
Jenny Sofie Dervishaj

Senterpartiet:
Gunn Ågot Leithe
Bendik Nygård
Rune Wik
Svenn Hallgeir Kaldahl
Tor Ludvig Bøgseth
Sissel Margrethe Gjeset
Trine Skjærvik
Kåre Kvåle
Olaf Aglen
Roger Bendiksen
Bjørnar Edvin Smines
Trine Bjørnvold Skulstad
Roger Engesvik

SV - Sosialistisk Venstreparti:
Lars Østring
Mona Fossland
Kåre Aalberg
Siri Andreassen Devik
Torgeir Strøm
Hilde Guddingsmo

Venstre:
Anne Cecilie Holm
Svein Lervik
Olav Kristoffer Hegge Selnes
Agnar Forbord