Kunngjøring - skatteliste

Namsos kommune kunngjør innen 1. mars en liste over alle de skattepliktige eiendommer. Det legges i tillegg ut en liste over hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7.

Listen er tilgjengelig i 4 uker og du kan lese papirversjon på eiendomsskattekontoret og Servicatorget.  

 

Taksering

 

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten.

Kommunestyret i Namsos vedtok i 2016 ny alminnelig taksering av alle eiendommer, inkl. verk og bruk, i hele kommunen, gjeldende fra 1.1.2018.

I 2019 vil alle eiendommer i Namdalseid, Fosnes og Lund grunnkrets takseres, dette for å samkjøre eiendomsskatten i Nye Namsos fra 1.1.2020.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

 

Takseringsregler Namsos kommune vedtatt 11.12.2017

Sonekart bolig og våningshus

 

Sakkyndig nemnd/klagenemnd

Kommunestyret har oppnevnt en sakkyndig nemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Det er også oppnevnt en klagenemnd bestående av fire faste medlemmer og fire varamedlemmer. Nemdene er oppnevnt for valgperioden 2015-2019:

Sakkyndig nemnd:

Jørund Sandnes, leder (vara: Knut Ove Lillemoen)

Andrea Olsson, nestleder (vara: Martin Andre Lande Lindau)

Tor Jørgen Olsen, medlem (vara: Hanne Rønning)

Klagenemnd:

Gerd Nordmeland, leder (vara: Ann Kristin Johansen)

Jon Røset, nestleder (vara: Cato Berg)

Bente Sellæg, medlem (vara: Ellen Hennissen)

Tor Flasnes, medlem (vara: Lars Jacobsen)

Retaksering

Hvert år i 10-års periode takseres eiendommen på nytt ved bygnings- eller arealmessige endringer, jf eiendomsskatteloven. Dette kan være;

  • Fradeling/sammenføyning av eiendommer
  • Omfattende brannskade eller bygninger som er revet
  • Oppføring av nye bygninger
  • Dersom verdien av eiendommen er vesentlig forandret

Kommunen identifiserer endringer og sender ut varsel til eiendomsbesitter i forkant av retakseringen. Eiendomsbesitter kan også selv kreve retaksering innen 1. november forut skatteåret. (Når retakseringen begjæres av eiendomsbesitter, skal denne dekke kostnadene.)
Alle hjemmelshaverne mottar eget brev om takst og skatt på sin eiendom innen 1.mars.

Klage

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt til kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si 12.april.

Faktura

Kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt skal betales i 3 avdrag, med forfall følgende tidspunkt: 20.mars, 20.juni og 20.oktober.

De som har avtalegiro, og har valgt månedlig faktura, har forfall 20. hver måned.