Namsos kommune har som en forsøksordning åpnet for elektronisk innsending av byggesaker via Byggsøk

Der kan firmaer (som har organisasjonsnummer) signere søknader elektronisk. Alle firma som søker om ansvarsrett i en slik søknad må logge seg inn og signere elektronisk før innsending.  

Søknad med underskrift fra tiltakshaver skal fremlegges på forespørsel fra kommunen.  Dette er ansvarlig søkers ansvar, jfr. Forskrift om byggesak § 12-2.

For byggesaker som bare har tiltakshaver (eks. selvbygger) så må søknaden skrives ut etter utfylling, deretter signeres og lastes opp til saken, før den sendes inn (alternativt sendes oss pr. post).

Ved spørsmål kontakt avdelingen for byggesak, kart og oppmåling v/ Vollan (tlf 95100658).»