A A A
Namsos Delvis skyet 1
contrast contrast RSS British flag

Telefonliste

Erstatning for ødelagte briller i skoletida

Følgende retningslinjer gjelder fra 01.01.09:

Elever som får ødelagt briller i aktiviteter instruert av skolen, får dekket utgiftene til nye briller eller reparasjon under følgende forutsetninger:
 
Elev/foresatte melder umiddelbart fra til skolen om brille som er skadd / ødelagt i skoletida.
 
Skolen dekker utgifter til reparasjon av skadet brille eller kjøp av nye briller. Nye briller skal prismessig være sammenlignbare med de gamle, noe som må kunne dokumenteres av optiker/øyelege.
 
Egenandelen er 600 kroner.
 
Oppgjør skjer etter at skolen har mottatt kopi av regning fra optiker/øyelege.
 
Briller som blir ødelagt ved aktivitet ikke instruert av skolen (eks i friminuttene, til og fra skolen) er ikke skolen ansvarlig for. Dette kan være uhell eller ved forsett av andre. I det siste tilfellet vil det bli en sak mellom skadevolders foresatte og skadelidendes foresatte hvor det er den som krever erstatning som har bevisbyrden.
Skadevolders foresatte kan bli erstatningspliktige for inntil 5000 kroner for hver skade jfr Lov om skadeserstatning § 1.2 nr 2:
 
Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.
Tips en venn shareon print.png