Familiens hus

 
Leder barnevern:  Kirsti Myrvang
Leder helsestasjonen: Hanne Lingen
Leder PPT: Åse Kristiansen


Familiens Hus er en samlokalisering av:

Du finner oss i Carl Gulbransons gate 4 (gamle postgården)

Satsningsområder:     Carl Gulbransons gate 4

 • gravide
 • sped- og småbarn
 • barn og ungdom av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer
 • barn med to hjem
 • forebygging atferdsvansker
 • flerkulturelle

Alle barn har rett til et helsetilbud.
Vi vet at barns helse og trivsel er avhengig av hvordan famililen har det.


Tverrfaglig samarbeid og bruker i fokus!
 

 

Tips en venn Skriv ut