Når blir det FerieCamp?
Det var FerieCamp i uke 31-33 og nå blir det tilbud i høstferien, uke 41 (07.10 - 11.10). Tilbudet gis alle virkedager fra kl. 07.00 – til kl. 16.30. 


Hvem har ansvaret for tilbudet og hvor blir det?
Dette er et kommunalt tilbud som legges til Høknes barneskole. Ansatte ved skolen har hovedansvaret for det daglige tilbudet.


Hvem kan delta?
Tilbudet gjelder for elever på 1.- 4. årstrinn skoleåret 2019/2020. 


Hvilke aktiviteter blir det under FerieCamp’n?
Det legges opp til: Leik, aktivitetsdager, kulturverksted, turer i det fri og mye annet! Barn som deltar, må forvente å delta på mange uteaktiviteter og må være motivert og kledd for det.


Blir det lagt opp til felles bespisning?
I deltakerprisen legges det opp til et daglig felles lunsj og et fruktmåltid. For deltakere som ikke har spist frokost på morgenen, må det tas med niste.


Hva blir prisen for å delta?
Ukespris er satt til kr. 900. Prisen inkluderer daglig lunsj og frukt. Foresatte kan melde sine barn på enkeltuker eller alle tre uker.


Hvordan kan det søkes om deltakelse?
Nederst på denne siden finner du lenke til et eget søknadsskjema hvor det bes gitt en del nødvendige opplysninger om barnet. Søknadsskjemaet må i denne omgangen skrives ut. Det kan i etterkant scannes og sendes til skolen elektronisk. Det kan også sendes som brev i posten eller leveres til skolen. For senere, vil vi utarbeide en mer helhetlig elektronisk påmelding.

  • Skolens adresse: Høknes barneskole, Skoglyvegen 3, 7805 Namsos.
  • E-postadresse: hoknes.barneskole@namsos.kommune.no.
  • Kontaktperson på skolen: Jon Arvid Palmer, Mob: 47 71 37 56, E-post: jon-arvid.palmer@namsos.kommune.no


Når er søknadsfristen?
Søknadsfristen  for påmelding til høstferien (uke 41) er onsdag 25. september 2019! Påmelding er bindende.

Benytt dette påmeldingsskjemaet.