Når blir det FerieCamp?

  • Det blir FerieCamp i uke 31-33 (30.07 -15.08). I tillegg gis det tilbud i høstferien, uke 41 (08.-12.10). Tilbudet gis alle virkedager fra kl. 07.00 – til kl. 16.30. I denne omgangen gjelder påmelding kun for ukene før skolestart!

Hvem har ansvaret for tilbudet og hvor blir det?

  • Dette er et kommunalt tilbud som legges til Høknes barneskole. Ansatte ved skolen har hovedansvaret for det daglige tilbudet. I tillegg vil det inngås et samarbeid mellom kommunen og Olav Duun videregående skole - slik at elever fra denne skolen blir ansatt som voksenledere.

Hvem kan delta?

  • Tilbudet gjelder for elever på 1.- 4. årstrinn skoleåret 2017/2018. Skolestartere høsten 2018 vil som tidligere kunne få et tilbud før skolestart i barnehage.

Hvilke aktiviteter blir det under FerieCamp’n?

  • Det legges opp til: Leik, aktivitetsdager, kulturverksted, turer i det fri og mye annet! Barn som deltar, må forvente å delta på mange uteaktiviteter og må være motivert og kledd for det.

Blir det lagt opp til felles bespisning?

  • I deltakerprisen legges det opp til et daglig felles lunsj og et fruktmåltid. For deltakere som ikke har spist frokost på morgenen, må det tas med niste.

Hva blir prisen for å delta?

  • Ukespris er satt til kr. 900. Prisen inkluderer daglig lunsj og frukt. Foresatte kan melde sine barn på enkeltuker eller alle tre uker.

Hvordan kan det søkes om deltakelse?

  • Nederst på denne siden finner du lenke til et eget søknadsskjema hvor det bes gitt en del nødvendige opplysninger om barnet. Søknadsskjemaet må i denne omgangen skrives ut. Det kan i etterkant scannes og sendes til skolen elektronisk. Det kan også sendes som brev i posten eller leveres til skolen. For senere, vil vi utarbeide en mer helhetlig elektronisk påmelding. 
  • Skolens adresse: Høknes barneskole, Skoglyvegen 3, 7805 Namsos. E-postadresse: hoknes.barneskole@namsos.kommune.no. Kontaktperson på skolen: Marte W. Myren, tlf. 991 61 628, e-post: marte-wannebo.myren@namsos.kommune.no.

Når er søknadsfristen?

  • Søknadsfristen er fredag 4. mai 2018! Påmelding er bindende.
  • Benytt påmeldingsskjemaet nedenfor.

Påmeldingsskjema FerieCamp