A A A contrast contrast

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Namsos:

Flyktningtjenesten har ansvar for mottak og bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Vi bosetter flyktninger fra forskjellige mottak, samt overføringsflyktninger som kommer via FN. Namsos kommune har avtale med IMDI om bosetting av 40 flyktninger pr. år.

Flyktningtjenesten driver introduksjonsprogram for flyktninger sammen med Namsos opplæringssenter. Introduksjonsprogrammet inneholder norskopplæring, samfunnsinformasjon og språkpraksis. Introduksjonsordningen omfatter alle i alderen 18-55 år. Målsettingen med ordningen er å bli kvalifisert for jobb eller utdanning i løpet av 2 år.

Flyktningtjenestens oppgaver:
- klargjøre og tildele boliger for 1.gangs bosetting
- bistå praktisk og økonomisk til etablering i bolig
- gi nødvendig informasjon om norske forhold
- samarbeide med aktuelle instanser
- råd og veiledning
- bidra til at barn får en meningsfylt fritid
- tolketjeneste

 

Kontaktinformasjon ansatte ved flyktningtjenesten

Damesvømming på Namdalseid

Damesvømming på Namdalseid

Damesvømming på Namdalseid med påfølgende bygdekafe og omvisning på kommunehuset. En topp dag for damene!
2017-02-28
Ansatte ved EM-avdelingen, Flyktningtjenesten

Tre støttefamilier er på plass, men vi trenger flere!

Infomøtet vi hadde for namsosinger med husrom og hjerterom trakk folk og flere ville stille opp!
2016-11-18
EM-avdelingen

Har du husrom og hjerterom?

Da ønsker Namsos kommune å komme i kontakt med akkurat deg! Enslige mindreårige flyktninger som nå skal bosettes i Namsos trenger hybler og trygge voksne som kan hjelpe dem å forstå det norske i overgangen til voksenlivet.
2016-10-21
Flyktningguide

Lyst til å bli flyktningguide?

Kunne du tenke deg å bli kjent med et menneske fra et annet land, som gir deg et annet perspektiv på livet og hverdagen? En person eller en familie som ønsker å lære hvordan vi lever i Norge? Da kan flyktningguide være noe for deg. Det kreves inge...
2015-09-11
Barn som holder i hverandre

Namsos ungdomsskole vektlegger god integrering av flerspråklige elever

Kongelig heder til Namsos?

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nominert Namsos ungdomsskole som kandidat til Dronning Sonjas skolepris for inkludering og likeverd 2014.
2014-09-12

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
10.04.2017
Påskeferie, grunnskolene
15.04.2017
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak
01.05.2017
Fridag
17.05.2017
fridag

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099