A A A contrast contrast

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Namsos:

Flyktningtjenesten har ansvar for mottak og bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Vi bosetter flyktninger fra forskjellige mottak, samt overføringsflyktninger som kommer via FN. Namsos kommune har avtale med IMDI om bosetting av 40 flyktninger pr. år.

Flyktningtjenesten driver introduksjonsprogram for flyktninger sammen med Namsos opplæringssenter. Introduksjonsprogrammet inneholder norskopplæring, samfunnsinformasjon og språkpraksis. Introduksjonsordningen omfatter alle i alderen 18-55 år. Målsettingen med ordningen er å bli kvalifisert for jobb eller utdanning i løpet av 2 år.

Flyktningtjenestens oppgaver:
- klargjøre og tildele boliger for 1.gangs bosetting
- bistå praktisk og økonomisk til etablering i bolig
- gi nødvendig informasjon om norske forhold
- samarbeide med aktuelle instanser
- råd og veiledning
- bidra til at barn får en meningsfylt fritid
- tolketjeneste
 

Kontaktinformasjon ansatte ved Flyktningtjenesten

Barn, illustrasjonsbilde

FerieCamp i Namsos kommune!

Velkommen som deltaker på vårt nye tilbud – FerieCamp 2018! Kommunestyret har vedtatt at det skal iverksettes feriefritidstilbud før skolestart og i skolenes høstferie! Opplegget er nå utarbeidet og vi håper at mange barn blir deltakere på et nytt...
2018-04-09
Barn som sykler

Sykle til skolen

Å sykle til skolen gir skolebarna frisk luft og mosjon, og er en god hverdagsaktivitet. En skikkelig vårpuss gjør sykkelen klar! Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.
2018-04-09
EM-avdelingen

Har du husrom og hjerterom?

Da ønsker Namsos kommune å komme i kontakt med akkurat deg! Enslige mindreårige flyktninger som nå skal bosettes i Namsos trenger hybler og trygge voksne som kan hjelpe dem å forstå det norske i overgangen til voksenlivet.
2017-09-11
Damesvømming på Namdalseid

Damesvømming på Namdalseid

Damesvømming på Namdalseid med påfølgende bygdekafe og omvisning på kommunehuset. En topp dag for damene!
2017-02-28
Ansatte ved EM-avdelingen, Flyktningtjenesten

Vi trenger flere støttefamilier!

Nå kommer det flere enslige mindreårige flyktninger til Namsos, og de trenger husrom. Ønsker du å gjøre en forskjell for ungdom som trenger det? Da kan du lese mer her. Hilsen oss i Flyktningtjenesten
2016-11-18
Barn som holder i hverandre

Namsos ungdomsskole vektlegger god integrering av flerspråklige elever

Kongelig heder til Namsos?

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nominert Namsos ungdomsskole som kandidat til Dronning Sonjas skolepris for inkludering og likeverd 2014.
2014-09-12

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.04.2019
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak
15.04.2019
Påskeferie grunnskolene
01.05.2019
Fridag
17.05.2019
17. mai! Hurra, hurra!

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099