A A A contrast contrast

Førskoleteam

Førskoleteam

Førskoleteam er tilgjengelig ukentlig på torsdager:

 • Kl 14.00-15.00 i sommerhalvåret (16. mai til15. september)
 • Kl 14.30-15.30 i vinterhalvåret (16. september til 15. mai)

Møtene er på Familiens hus rom 9/10 eller i barnehagen etter avtale med førskoleteam

Målsetning:

 • Tidlig tverrfaglig drøfting av barn og familier det er bekymring rundt
 • Problemstillinger kan være knyttet til søvn og mat, følelsesmessig fungering, kontaktevne, motorikk, språk, lekferdigheter, bekymringer rundt familieforhold eller andre ting.
 • Førskoleteamet gir råd og veiledning om hva som bør være videre arbeid i saken og fyller ut en tiltaksplan som barnehage og foreldre får en kopi av

Sammensetning:

 • Førskoleteamet er tverrfaglig og tverretatlig sammensatt og består av representanter fra helsestasjon, PPT og barnevern. Ved behov bes det om deltagelse fra fysio- og ergoterapitjenesten, flyktningetjenesten eller rus- og psykisk helsetjeneste.

Vi ser det som en fordel at saken er drøftet med foreldrene først, og at samtykke er innhentet. Hvis barnehagen er usikker på hvordan de skal ta opp sin bekymring med foreldre/foresatte, kan problemstillingen tas med til førskoleteamet anonymt. Foreldre og andre er også velkommen til å delta sammen med barnehagen.

Du kan kontakte, innen dagen før møtet:

Bente Rosset (PPT); Tlf 97 78 43 30
bente.rosset@namsos.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
30.05.2019
Fridag, Kristi Himmelfartsdag
31.05.2019
Fridag grunnskolene
10.06.2019
Fridag, Pinse
20.06.2019
Siste skoledag før ferien, grunnskolene

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099