1. april 2012 etablerte Nord-Trøndelag politidistrikt fire oppmøtesteder i Nord-Trøndelag, hvor personer som søker opphold i landet kan få sin sak behandlet.
 

De fire stedene er:
 
- Politiet i Namsos og Fosnes
- Steinkjer politistasjon
- Levanger lensmannskontor
- Stjørdal lensmannskontor.
 
Endringen er en del av en prosess mot at UDI skal overta disse oppgavene fra politiet i 2013.
 
Oppmøtestedene gjelder for alle som er bosatt i Nord-Trøndelag og som skal søke om opphold i landet, enten det er familiegjenforening, studentopphold, arbeidstillatelser eller asyl det er snakk om - permanent eller midlertidig.
Der det tidligere var det lokale lensmannskontoret som mottok søknader, må man nå benytte den sentraliserte tjenesten og henvende seg til ett av kontorene ovenfor. 
 
For å gjøre søknadsprosessen mer effektiv er det innført:
 
- Bruk av søknad på nett (www.udi.no)
- Mulighet til å booke møtetid på nettsidene til UDI.
 
Litt informasjon om førstelinjeprosjektet
- Førstelinjeprosjektet går i korthet ut på at saksbehandlingen av utlendingssaker skal overføres fra politiet til UDI.
- UDI vil i 2013 opprette et førstelinjekontor i Trondheim, som skal dekke både Sør- og Nord-Trøndelag.
- Politimesteren i Nord-Trøndelag har som en følge av denne omstillingen, fattet beslutning om å sentralisere utlendingstjenestene i Nord-Trøndelag politidistrikt til fire oppmøtesteder.
 
For mer informasjon om endringen, ta kontakt med avdelingsleder Toril Sandvik,
tlf. 74 83 91 07 / 91 59 33 98.
 
Med hilsen
 
Asle Jakob Iversen
Kommunikasjonsrådgiver