adressebilde.jpgNamsos gatenavnkomite har foreslått nye vegnavn for Høkneslia boligområde og Landfallvika på Elvalandet.

Vedlagt ligger protokoll fra gatenavnkomiteen og kartvedlegg.

 

Namsos kommune ønsker eventuelle innspill til forslagene innen 15.10.2016.

Vår ref. 2016/6927–4 bes oppgitt ved henvendelse.