Frisklivsgrupper, "Trening på resept"

Vi starter opp med nye grupper med «trening på resept» der helsegevinst er målet for treningen. Treningen går på dagtid to ganger i uken over 12 uker. Det startes nye grupper vår og høst. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Treningsgrupperillustrasjonsbilde, eple

Du får tilbud om å være med på trening i grupper ledet av fysioterapeut, der intensitet og øvelser tilpasses hver enkelt. Gruppene foregår både innen- og utendørs. Det er tilbud om test av kondisjon og styrke før oppstart og ved avslutning. Hensikten er å komme i bedre form og finne aktivitetsformer som du kan fortsette med videre. Du må selv transportere deg til og fra treningsarenaer.

Frisk i friluft

Du kan delta på fotturer annen hver uke av ca. to timers varighet. Turene er åpen for alle deltakere i Frisklivssentralen, også etter endt kurs. Du må selv transportere deg dit turen starter.

Kontaktinformasjon:
Frisklivskoordinator tlf: 469 53 256
Mail: frisklivssentralen@namsos.kommune.no
Fysio– og ergoterapitjenesten tlf: 970 04 598

Tips en venn Skriv ut