A A A contrast contrast

FUB - Foreldreutvalg

FUB Foreldreutvalget i barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i barnehage som ble opprettet i 2010.

FUB oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, fire medlemmer og ett varamedlem.

Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i barnehagen. Utvalget skal arbeide aktivt for å ivareta foreldrestemmen i barnehagepolitiske saker, og være et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder samarbeid mellom hjem og barnehage.

Mer informasjon

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
30.05.2019
Fridag, Kristi Himmelfartsdag
31.05.2019
Fridag grunnskolene
10.06.2019
Fridag, Pinse
20.06.2019
Siste skoledag før ferien, grunnskolene

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099