Erfaringskonferansen er en arena for faglig påfyll i fagfeltet funksjonshemming og seksuell helse, erfaringer fra arbeidshverdag og nettverksbygging.

Målgruppe: Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner i Nord – Trøndelag. Ledere og ansatte i Helse Nord Trøndelag HF. Fastleger, brukerorganisasjoner, pårørende, utdanningsinstitusjoner og alle med interesse i fagfeltet.

PÅMELDINGSFRIST: 20 januar 2018. - meld deg på her!

Program:

09.00 – 09.30     Registrering, kaffe.

09.30 – 09.45     Åpning av konferansen v/ Ordfører/ rådmann Namsos Kommune.

09.45 – 10.15     Namsos Kommune.

Case: Kompleksiteten ved å arbeide med overgriper, system og miljø ved bruk av kapittel 9. Å ivareta verdighet og livskvalitet v/ Geir Hanslien.

10.15 – 10.30     Pause.

10.30 – 10.40    Posterinnlegg.

                               HAVO/HABU. Hva arbeider 2 linjetjenesten med.

10.40 – 11.10     Verdal Kommune.

                               Journalføring og seksualvennlig miljø.  v/ Linda Barøy og Janne Kristin Herman

11.10 – 11.25     Pause

11.25 – 12.00     Den lille sexologiskolen v/ Heidi Solvang.

12.0 0 –  12.45 Lunsj.

12.45 – 13.30     Den lille sexologiskolen v/ Heidi Solvang.

13.30 – 13.45     Pause

13.45 – 14.30    Den lille sexologiskolen v/ Heidi Solvang.

14.30 – 14.45     Kaffepause m/ frukt.

14.45 – 15.30     Den lille sexologiskolen v/ Heidi Solvang.

15.30 – 15.45     Avslutning v/ Helse og omsorgsleder, Namsos Kommune, Morten Sommer.