F.o.m. skoleåret 2018/19 må alle videregående elever søke om skoleskyss selv via digital søknadsportal, med unntak av noen få elevgrupper.

Informasjonshefte til deg som går i 10. klasse

Digital søknadskjema - skoleskyss