A A A contrast contrast

Skole

God trivsel og mindre mobbing i Namsos-skolene!

bilde til oppvekstportalen_edited-1

Av oppvekstsjef Svein-Arild Rye, Namsos kommune.

God trivsel og mindre mobbing i Namsos-skolene!    

Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Den er obligatorisk for 7. og 10. trinn og på Vg1 i høstsemesteret. Det er gledelig å registrere at elevene gir uttrykk for mindre mobbing enn tidligere.

I årets undersøkelse opplever elevene at lærerne gir en god tilrettelagt undervisning og at foresatte er tydelige på at skolen og opplæringa skal ha hovedprioritet i hverdagen. Et godt læringsmiljø handler om at elevene trives på skolen med det de gjør, sammen med medelever og lærere. Med andre ord er elevene bedre «klargjort for læring» og har foresatte som bidrar til å viktiggjøre skolen som læringsarena!

Sammenlignet med fjorårets undersøkelse, uttrykker våre elever en markant nedgang i opplevelsen av å bli mobbet. Namsos kommune har undertegnet nasjonalt «manifest mot mobbing» og skal jobbe aktivt for at nullvisjonen nås. Det er likevel barn og unge i vår kommune som opplever mobbing i ulik grad og omfang. Skolene og kommunen må derfor ha gode rutiner for hvordan mobbing kan avdekkes. Vi må og skal sette inn nødvendige tiltak som medvirker til at mobbingen opphører. Et godt samarbeid hjem - skole er avgjørende. Tiltakene kan være av ulik art, men for å komme mobbingen til livs i størst mulig grad - er det viktig med samarbeid med alle aktuelle parter: Elever, skole, foresatte, nærmiljø – alle har vi et medansvar for aktiv deltakelse i kampen mot mobbing!

 «Fakkeltog mot mobbing» som ble arrangert i Namsos i desember 2014, viste et stort engasjement fra både små og store. Sammen viste vi at vi tar ansvar og vi bryr oss! Vi ønsker å jobbe videre sammen for at vi skal være en kommune uten mobbing. Både nasjonalt og lokalt har budskapet blitt løftet fram politisk. Det er viktig at vi har ledere som setter dagsorden og som tørr å fronte et problem som påvirker hverdagen negativt til mange barn og unge.

Vår felles samfunnsoppgave blir dermed å synliggjøre og fremheve vennskap og medmenneskelighet. Alene kan det være vanskelig for elever, lærere, skoleledere og foreldre, men sammen vil vi tilrettelegge for en skolehverdag som gir et godt læringsmiljø for våre elever.

Fakkeltoget, som engasjerte over 1000 mennesker, må derfor ikke bare være en «happening» eller et «stunt» som kun hadde fokus der og da. Budskapet er altfor viktig til det. Fakkeltoget er en spire som må føre til systematisk og tverrfaglig arbeid på tvers av nivå, skoleslag og fagområder. Vi vil fortsatt jobbe videre med ulike tiltak som er med på å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for våre barn og unge!

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099