Havn

Namsos havnevesen
”Først kom havnen så kom byen”

Fra 01.01.2016 er Namsos Havnevesen blitt en del av Trondheim Havn IKS. Det nye navnet er nå Trondheim Havn IKS avdeling Namsos. Stedlig representant er Kjell Morten Hågensen og kontoradresse er Verftsgata 38, 7800 Namsos som tidligere.

Vakttelefon er også som tidligere 918 66 017.
Telefonnummer sentralt er 73 99 17 00.
E-postadresse sentralt:firmapost@trondheimhavn.no
E-postadresse lokalt:hagensen@trondheimhavn.no

Hjemmeside Trondheim havn

Namsos  9

Aktuelt

Anløpsmelding PDF document ODT document

Kaier

Tiltak i sjøen

Isbryting

Regulativ/forskrifter

ISPS Havnesikkerhet

MÅL: Namsos havn har som mål å betjene Namdalsregionen og omland med infrastruktur for sjøvertsferdsel. (kaier, lager og arealer)

Passasjertrafikk: hurtigbåt fra ytre Namdal, busstransport og drosjer i tilknytning til kai.

Skipslaster: til og fra regionen, lagring av varer utendørs og i lager, før og etter skipning.

Beliggenhet: På Nord og Sørsiden av Namsen.

Avstander: Skipsleia fra Folla og inn Sør-Namsen til Namsos, distanse 20 nautiske mil.

"En havneby uten havn er som en stasjonsby uten jernbane."

Etat: Trondheim Havn IKS avdeling Namsos

2016-02-15
Tips en venn Skriv ut